INDEX UV

INDEX UV
Indeks UV wskazuje słoneczne natężenie promieniowania słonecznego i zależy od takich czynników, jak:
• Zachmurzenie
• Słońce (z szerokością geograficzną, dniem i porą roku)
• Wysokość geograficzna
• Grubość warstwy ozonowej
 
W prognozach wskazana jest maksymalna oczekiwana wartość dnia. W regionie niemieckim indeksy UV między piątym a ósmym są typowe w miesiącach od maja do sierpnia. Około 10 i 16 godziny wartości są zwykle o połowę mniejsze.
Czas napromieniowania + typ skóry + opalanie wstępne = niezbędny współczynnik ochrony przed światłem

Maksymalne wartości dla poszczególnych dni w roku można przewidzieć na całym świecie i należy je uwzględnić, na przykład podczas planowania świąt. Tutaj można znaleźć informacje na temat indeksów UV, które są prognozowane na całym świecie.